Προσωρινή

Το αρχικό κείμενο του donation button

Top Ads

<a href=”https://www.paypal.com/donate/?token=bHdMBWwuMuJabIRFQM3rpCwIcndCfjY6Tt7_BYKts4r8BrUk8xcAJwz1wgnSRDPo98OrBEsaaCfBUuHs&locale.x=GB”><img alt=”Donate” src=”https://neasyneidisi.gr/wp-content/uploads/2021/10/paypal-donate-button.png” width=”296″ height=”91″>
</a>Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε τις μεταφράσεις κάνοντας ένα paypal donation

Bottom Ads

<a href=”https://www.paypal.com/donate/?token=bHdMBWwuMuJabIRFQM3rpCwIcndCfjY6Tt7_BYKts4r8BrUk8xcAJwz1wgnSRDPo98OrBEsaaCfBUuHs&locale.x=GB”><img alt=”Donate” src=”https://neasyneidisi.gr/wp-content/uploads/2021/10/paypal-donate-button.png” width=”200″ height=”61″>
<p>Y.Γ. Αν δεν έχετε Pay Pal, μπορείτε να κάνετε τη δωρεά σας στον κάτωθι λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς με ΙΒΑΝ : GR 55 01720200005020038694242

Τα τρέχοντα

Top Ads

<a href=”https://www.paypal.com/donate?business=7SSLVPN9DSHZS&no_recurring=0&item_name=%CE%97+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC+%CF%83%CE%B1%CF%82+%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9+%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%AE+%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CF%89%CE%BD+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD&currency_code=EUR” target=”_blank”><img alt=”Donate” src=”https://neasyneidisi.gr/wp-content/uploads/2021/10/paypal-donate-button.png” width=”296″ height=”91″>
</a>Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε τις μεταφράσεις κάνοντας ένα paypal donation

Bottom Ads

<a href=”https://www.paypal.com/donate?business=7SSLVPN9DSHZS&no_recurring=0&item_name=%CE%97+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC+%CF%83%CE%B1%CF%82+%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9+%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%AE+%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CF%89%CE%BD+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD&currency_code=EUR” target=”_blank”><img alt=”Donate” src=”https://neasyneidisi.gr/wp-content/uploads/2021/10/paypal-donate-button.png” width=”200″ height=”61″>
<p>Y.Γ. Αν δεν έχετε Pay Pal, μπορείτε να κάνετε τη δωρεά σας στον κάτωθι λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς με ΙΒΑΝ : GR 55 01720200005020038694242

 

Top